Vrienden van het koor

 

Jah, ook wij hebben geld nodig voor dingen die het nóg leuker maken om te zingen!  

 

  

Wij willen álle vrouwen de gelegenheid geven om lid te worden van ons koor. Daarom hanteren we een lage eigen bijdrage.

We vragen subsidie en ondersteuning aan bij diverse fondsen en sponsors.

 

Uw bijdrage is welkom!

NL90RABO 0129928771

t.n.v. Wereldvrouwen Zaandam